dinsdag 29 januari 2013

Hulp gevraagd met vertaal knop / help wanted with Translate button

(English translation below)

Er is mij gevraagd om een vertaal knop op mijn blog te plaatsen.

Via “gadget toevoegen” heb ik geprobeerd dit te doen, maar het werkt niet: het woord “translate” komt wel op mijn blog te staan, maar je kunt er niet op klikken.

Via het Blogger help forum kom ik er ook niet uit. Ze gaan met ingewikkelde html codes gooien, maar daar snap ik helemaal niks van. Dan moet ik ook nog eens iets op iedere te vertalen pagina plaatsen, maar dat is me echt veel te veel werk! Ik heb juist voor blogspot gekozen omdat het zo makkelijk te gebruiken was.

Als er dus iemand is die mij kan vertellen hoe ik een werkende vertaal knop op mijn blog kan plaatsen: ik hou mij van harte aanbevolen!!!

Bijgewerkt op 6 februari: ik heb een oefenblog aangemaakt, om daarop van alles te kunnen proberen zonder de kans te lopen dit blog per ongeluk te wissen ofzo. Vreemd genoeg krijg ik op dat oefenblog wél een vertaalknop geplaatst, maar als ik het op precies dezelfde manier op dit blog probeer, lukt het me nog steeds niet!


I have been asked to put a translation button on my blog.

With “add gadget” I have tried to do this, but it does not work: the word "translate" appears on my blog, but you can not click on it.

The Blogger help forum doesn’t give me an answer I can use. They deal with complicated HTML codes, but I don’t understand that. Then I also have to put something on every page I want to translate, but that's really too much work! I opted for blogspot because it was easy to use.

So if there is anyone who can tell me how to put a working translation button on my blog: your help will be appreciated!!!

Updated February 6: I have created a practice blog where I can try things without the chance that I delete something on this blog. Strangely enough, I can place a Translate button on that blog! But when I try to do it on this blog in exactly the same way I did on the practice blog, it still doesn't work here!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten