dinsdag 15 mei 2012

Kaartborduren (= borduren op papier) / Paper Stitching (= paper embroidery)

(English translation: see below).

Ik heb een paar vragen gekregen over kaartborduren, oftewel borduren op papier. Ik zal hier proberen uit te leggen hoe je dit doet.

Om te beginnen heb je natuurlijk een patroon nodig. Een aantal simpele gratis patronen vind je op Stitching Cards. Print het door jou gekozen patroon uit, eventueel kun je het vergroten of verkleinen naar het gewenste formaat.

Verder heb je nodig:
Een prikpen, een prikmat (zelf gebruik ik een kurken onderzetter omdat deze steviger is dan een prikmat waardoor je papier minder snel buigt als je de gaatjes gaat prikken), (kop)spelden, plakband, garen (bijvoorbeeld Gütermann Sulky of Madeira naaimachine garen, maar DMC borduurgaren kan natuurlijk óók), een theelepeltje, een naald, kaartkarton en verder de gewenste spullen om een kaart af te maken. Al deze spullen kun je in een hobby winkel of naaiwinkel aanschaffen.


Je legt het patroon op het kaartkarton waarop je wilt gaan borduren, meestal is dit een lichte kleur. Vervolgens leg je het op de prikmat. Je zet het patroon vast in de prikmat met een aantal kopspelden in een paar van de gaatjes die je moet prikken. Vervolgens prik je het hele patroon (zie foto 1). Als je klaar bent, haal je voorzichtig de kopspelden los en laat je het patroon nog op het papier liggen. Voorzichtig hou je nu de kaart tegen het licht, zodat je kunt zien of je alle gaatjes wel hebt geprikt (zie foto 2). Zo niet, dan kun je dit alsnog doen.


Het garen bevestig je aan de achterkant door middel van een stukje plakband (zie foto 3). Probeer om hierbij niet over de reeds geprikte gaatjes te plakken, want anders gaat de lijm tijdens het borduren aan je naald zitten, waardoor die plakkerig wordt en dat borduurt stroef.


Nu ga je het patroon borduren volgens de beschrijving (zie foto 4). Voor het borduren gebruik je een enkele draad. De patronen op de site hierboven hebben een bepaalde volgorde die je het beste kunt aanhouden voor het mooiste resultaat, maar er zijn ook patronen die je naar eigen inzicht kunt borduren.

Meestal wordt de manier van borduren aangegeven door een tweetal cijfers, bijvoorbeeld 1-5. Hiermee wordt bedoeld dat je naald naar boven komt bij gaatje 1 en weer naar beneden gaat bij gaatje 5, vervolgens kom je weer naar boven bij gaatje 6 en ga je naar beneden bij gaatje 2, naar boven bij gaatje 3 en naar beneden bij gaatje 7 enzovoort. 1-7 betekent dus dat je naar boven komt bij gaatje 1 en weer naar beneden gaat bij gaatje 7, naar boven bij gaatje 8 en weer naar beneden bij gaatje 2 enzovoort. Je zig-zagt dus als het ware heen en weer.

Als je het hele patroon hebt geborduurd, dan moet je de gaatjes dichtwrijven (foto 5). Dit doe je aan de achterzijde met een theelepeltje. Je wrijft het lepeltje hiertoe stevig over de gaatjes heen. Zelf doe ik dit met een embossing pen, omdat ik vind dat de gaatjes dan nauwkeuriger dicht gaan.


Nu kun je de kaart naar eigen inzicht afmaken. Dit is hem geworden:


Nog een paar sites voor gratis patronen:
Ann's Paper Art (kies rechts in het keuzemenu voor Freepatterns)
Form-A-Lines (het veldmuisje (Field Mouse) is mijn favoriet!)


English translation:

I had a few questions about paper stitching (or paper embroidery). I will try to explain how to do this.

To start you obviously need a pattern. You can find a few simple free patterns at Stitching Cards. Print out the pattern you want to stitch (you can enlarge or reduce to the desired size).

You also need:
A perforating tool, a piercing pad (I use a cork coaster because it’s firmer than a piercing pad so your paper doesn’t bend when you prick the holes), pins, tape, embroidery thread (eg Gütermann Sulky or Madeira sewing thread but you can also use DMC thread), a teaspoon, a needle, card paper to embroider on and all the required stuff to make a card. All these things can be purchased in a craft store or sewing store.

Now place the pattern on the card paper on which you want to embroider (this is usually a light color) and then place it on the piercing pad. Put some pins in a few of the holes you have to prick to pin the pattern to the paper and to the piercing pad so the pattern won’t shift. Then prick the entire pattern (see photo 1). When done, remove the pins carefully and leave the pattern on the paper. Carefully hold the card up against the light, so you can see if you have punctured all holes (see photo 2). If not, then you can still do this.

The thread is attached at the back of the paper by a piece of tape (see photo 3). Don't put the tape over the holes you pricked, because otherwise the glue will stick to your embroidery needle, making it sticky and uneasy to stitch with.

Now embroider the pattern as described (see photo 4). Use a single thread. The patterns on the site above have a certain order for the best result, but there are patterns you can embroider at your own discretion.

Usually, the way to embroider the pattern is indicated by a pair of numbers, for example 1-5. This means that the needle comes up in hole 1 and goes down in hole 5, then you come up in hole 6 and go back down in hole 2, up in hole 3 and down in hole 7 and so on. 1-7 means the needle comes up in hole 1 and goes down in hole 7, up in hole 8 and back down in hole 2 and so on. You zig zag, so to speak, back and forth.

If you have embroidered the whole pattern, you close the holes (see photo 5). You do this at the back with a teaspoon by rubbing the spoon firmly over the holes. I always use an embossing tool for this, because I think the holes close neater. Now you can finish the card as you wish.

Some more sites for free patterns:
Ann's PaperArt (Choose "Freepatterns")
Form-A-Lines (The Field Mouse is my favorite!)

1 opmerking:

  1. Hoi ik wil graag patroon van beer als je me wilt geven stuur je me maar via email snoeperdmarie@live.nl alvast bedankt gr Marie

    BeantwoordenVerwijderen